Strona główna ZSO1
Dyrektorzy Zespołu

Informacje o szkole
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Rozkład dzwonków
Struktura ZSO Nr 1

Statut ZSO1

Nabór do szkoły
Gimnazjum Nr 2
II Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum dla Dorosłych
Liceum dla Dorosłych

1% dla mojej szkoły
Szkolny Osrodek Kariery
Multimedialne Centrum Informacyjne
Plan lekcji

Dane teleadresoweZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie

ul. Karola i Roberta Małłków 3

10-113 Olsztyn

tel. (089) 527-24-55

fax. 527-45-91

szkola@zso1.olsztyn.pl