0100

  Na   zaproszenie   Katedry   Germanistyki   UWM    uczniowie  naszej   szkoły  uczestniczyli     w  zajęciach  prowadzonych  przez  dr  Anetę Jachimowicz w zakresie stylistyki i pisania . Klasa 1 f wspólnie ze studentami  pracowała  nad przygotowaniem  inscenizacji ,  którą następnie przedstawiła na forum. 

 

1

2

3