Matura 2018

Centralna Komisja Egzaminacyjna - link

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - link

 

1.     

Deklaracja maturalna dla absolwentów z lat 2015-2018

 
logo pdf
wrd

2.     

Deklaracja maturalna dla absolwentów z lat 2005- 2014

 
logo pdf
wrd

3.     

Harmonogram egzaminów

 
logo pdf 

4.     

Czas zgłoszenia się na egzaminy pisemne

 
logo pdf 

5.     

Czas trwania egzaminów pisemnych

 
logo pdf 

6.     

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminy pisemne

 
logo pdf 

7.     

Egzamin z informatyki

 
logo pdf 

8.     

Termin wydawania świadectw dojrzałości

 
logo pdf 

9.     

Pełnomocnictwo do odbioru świadectwa dojrzałości

 
logo pdf 

10.          

Wniosek o zmianę w deklaracji w związku z olimpiadą

 
logo pdf 
wrd

11.          

Przerwanie i unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu przez dyrektora szkoły 
( przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego)

 
logo pdf
 


12.          

Zasady wglądu do pracy egzaminacyjnej w OKE

 
logo pdf 

13.          

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej

 
logo pdf 
wrd

14.          

Wniosek o weryfikację sumy punktów z egzaminu

 
logo pdf 
wrd

15.          

Odwołanie absolwenta do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

 
logo pdf 
wrd

16.          

Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin

 
logo pdf 
wrd

17.          

Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin

 
logo pdf 
wrd