Matura 2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna - link

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - link

komunikat saale

 

Absolwenci z lat ubiegłych przydział sal

 Część pisemna egzaminu maturalnego - informacje dla maturzystów

Wytyczne sanitarne dla maturzystów

 

1

Deklaracja maturalna absolwenta LO

 logo pdf

2

Wniosek - egzamin w terminie dodatkowym

 logo pdf

3

Wniosek - egzamin w innej szkole niż macierzysta

 logo pdf

4

Harmonogram egzaminów

 logo pdf

5

Materiały i przybory

 logo pdf

6

Czas trwania egzaminów

 logo pdf

7

Egzamin z informatyki

 logo pdf

8

Zakaz wnoszenia na salę urządzeń telekomunikacyjnych

 logo pdf

9

Termin wydawania świadectw 

 logo pdf

10

Pełnomocnictwo do odbioru świadectwa dojrzałości

 logo pdf

11

Zasady wglądu do pracy egzaminacyjnej

 logo pdf

12

Wniosek – wgląd do pracy

 logo pdf

13

Wniosek – weryfikacja sumy punktów

 logo pdf

14

Wniosek – odwołanie od weryfikacji sumy punktów

 logo pdf

15

Wniosek - uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady

 logo pdf

16

Wniosek - wgląd do dokumentacji - unieważnienie egzaminu

 logo pdf

17

Wniesienie - zastrzeżenia w sprawie unieważnienia egzaminu

 logo pdf

18

Opłata za egzamin

 logo pdf

19

Wniosek - dokonanie opłaty egzaminacyjnej po obowiązującym terminie

 logo pdf

20 

Wniosek - zwolnienie z opłaty egzaminacyjnejlogo pdf