2 liceum ogólnokształcące w Olsztynie – z wieloma lat historii

2 liceum ogólnokształcące w Olsztynie – z wieloma lat historii

Uczniowie z Olsztyna mają dwie szkoły ogólnokształcące, w których mogą kontynuować edukację po zakończeniu szkoły podstawowej. Te dwie szkoły łączy wiele lat historii.

Pierwszym liceum jest 2 Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, założone w Olsztynie w 1965 roku. Siedzibą Szkoły jest piękny Nowy Zamek Krzyżacki. Uczniowie tej szkoły mogą uczyć się w trzech językach obcych i rozwinąć swoje umiejętności edukacyjne dzięki nauce matematyki, biologii, chemii, fizyki, jak również geografii i historii.

Drugim liceum jest 39 Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Mościckiego w Olsztynie. Zostało ono założone w 1977 roku i oferuje bardzo dobrze zorganizowaną edukację. Profesjonalnie przygotować uczniów do odnoszenia sukcesów w życiu dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu. Oferta obejmuje takie przedmioty, jak matematyka, fizyka, biologia, chemia oraz filozofia i geografia. Uczniowie mają też szerokie możliwości wyboru spośród języków obcych, takich jak angielski, francuski, włoski, hiszpański i rosyjski.

W Olsztynie istnieją dwa licea ogólnokształcące – 2 Liceum Ogólnokształcace im. Króla Jana III Sobieskiego i 39 Liceum Ogólnokształca im. Ignacego Mościckiego – które dają młodym ludziom możliwość rozwoju i zdobycia inspirującego i cennego doświadczenia edukacyjnego.

Olsztyn jest miastem historii, zarówno w wymiarze kulturalnym, jak i edukacyjnym. Niewielkie miasto szczyci się dwoma renomowanymi liceami ogólnokształcącymi, które mają po kilkadziesiąt lat tradycji.

Pierwsze to II Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Augustyna w Olsztynie, założone w 1929 roku, będące jednym z najstarszych liceów w całej Warmii i Mazurach. Od początku szkoła przyciągała uczniów z dalekiego regionu Polski oraz z zagranicy. To tu rozpoczynał naukę wielki wybitny aktor Gustaw Holoubek, a w murach szkoły organizowano tworzenie filmów animowanych, będących znakiem rozpoznawczym liceum. We wrześniu 2016 roku szkoła była świadkiem otwarcia Muzeum Miedzi i Wydobycia Miedzi Karoliny, która znajduje miejsce na liście europejskich centrów naukowych.

Drugi jest I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Olsztynie. Szkoła powstała już w 1923 roku. Do 1954 roku uczelnia nazywała się Realnym Gimnazjum Mieszane Koedukacyjne XXI Armii WP, a po reaktywacji stawa się I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Przez te lata szkoła przeszła prawdziwe przeobrażenia: postawiono nowe sale lekcyjne i obiekty sportowe, uzupełniono kadrę pedagogiczną myth personelem psychologicznym oraz wychowawczym. Obecnie liceum dysponuje trampolinami, ze ściankami do agility oraz strefami relaxu i relaksu- piłkarzykami oraz gier planszowych. Szkoła ma także akademi sportu i indywidualny plan zajęć fitness dla każdego ucznia.

Olsztyńskie liceum ogólnokształcące ma bogatą historię sięgającą początków lat 80-tych XX wieku. Bez względu na upływający czas, szkoła ta pozostaje jedną z najbardziej popularnych w mieście. Olsztyńskie liceum ogólnokształcące składa się z dwu oddziałów – 2 Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej oraz 2 Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego.

Oba licea oferują swoim uczniom szeroki wybór przedmiotów, od podstawowych aż po trudniejsze lekcje takie jak fizyka czy biologia. Uczniowie mają również możliwość rozszerzenia swoich umiejętności poprzez zajęcia dodatkowe, takie jak gimnastyka, zajęcia plastyczne, informatyka czy j. angielski.

Plan lekcji w obu liceach jest niestandardowy, co pozwala na większy ład i porządek w każdego dnia roku szkolnego. Uczniowie maja dużo czasu na samodyscyplinowane nauki i mogą skupić się na swoich priorytetach edukacyjnych. Co ważne, osoba nauczyciela jest bardzo ważna dla ucznia i jego poczucia bezpieczeństwa – olsytyńskie licea więc maja najlepszych nauczycieli, którzy zawsze troszczą się o swoich uczniów i biora czynny udział w ich edukacji.

Uczniowie obu liceów ciesza się również z bogatego zaplecza sportowego albo sali gimnastycznej, boisk siatkarki i koszykarki oraz kortu tenisowego – wszystko to po to aby rozbudzić aktywność fizyczną i motywować dzieci do aktywnego stylu życia.