2 liceum ogólnokształcące w Olsztynie – poznaj tegoroczne profile nauczania

2 liceum ogólnokształcące w Olsztynie – poznaj tegoroczne profile nauczania

W Olsztynie można znaleźć dwie publiczne licea ogólnokształcące: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Moniuszki oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Obydwie szkoły oferują szeroki zakres profili nauczania.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Moniuszki można wybierać spośród jedenastu profilów, w tym: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechatronik, technik hotelarstwa, technik hotelarstwa jedzenia i usług gastronomicznych, technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, technik logistyk, język angielski i wiedza o społeczeństwie (BEiST), biologia z chemią i historia z geografią (BiCHi), liceum sportowe i edukacja medialna z informatyką.

Natomiast II Liceum Ogólnokształcące im Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie umożliwia wybór jednego z dziewięciu profili nauczania: matematyka i informatyka (MINF), fizyka i informatyka (FINF), biologia i chemia (BiChe), język polski ze specjalnością w pedagogice pracy i edukacji filmowej oraz europeistyka (PEFiE), filologia polska ze specjalnościami literackimi lub historycznymi (FLHiLiHist), filologia angielska z historią lub geografią (ANGHiGeo), Uniwersytet Trzeciego Wieku na rynku usług, logistyka prawna i administracja publicznoso-gospodarcza (LAPA).

Jeśli planujesz dobrze swoją przyszłość, powinieneś zainteresować się ofertami obu szkół. Poznaj tegoroczne profile nauczania, aby móc dokonać świadomego wyboru!

W Olsztynie wśród szerokiego wyboru liceów ogólnokształcących pojawia się coraz więcej zmian. Z roku na rok kuratorium edukacji narodowej wprowadza nowe profile nauczania, a tym samym dostosowuje je do potrzeb współczesnych uczniów. Dlatego dziś przyjrzymy się ofercie 2 liceum ogólnokształcących w Olsztynie – Zespole Szkół Nr 1 im. Wincentego Witosa oraz Technikum Mechanicznego № 2 im. Tekla Grykewicza.

Zespół Szkół Nr 1 oferuje swoim uczniom 3 profile: A (matematyczno-fizyczny z językiem obcym), B (społecznogospodarczy z językiem obcym) i C (artystyczny z językiem obcym). Profile A i B skupiają się głównie na nauce matematyki, fizyki i innych przedmiotów polityczno-ekonomicznych. Uczniowie biorący udział w profilu C mają także okazję poznawać różne formy sztuki, takie jak muzyka, sztuka wizualna, teatr itp.

W Technikum Mechanicznym № 2 uczniowie mają do dyspozycji tylko jeden profil nauczania – mechaniczny z elementami technologii informacyjnej, programowania i matematyki. Jest to profile cieszący się bardzo dużym powodzeniem, ponieważ umożliwia absolwentom łatwe dostosowanie się do rynku pracy w (niby!) aktywnym technologicznie środowisku naszych czasów.

Tegoroczne profile nauczania we wspomnianych dwóch szkołach tworzone są z myślą o jak najlepszej przygotowanie uczniów na przyszłość – cieszymy się więc na to, co oferują nam te licea ogólnokształcące, aby młodzież ze stolicy Warmii i Mazur znalazła swoje miejsce między starannie wykreowanymi ofertami edukacyjnymi!

2 liceum ogólnokształcące w Olsztynie to miejsce, gdzie każdy uczeń może znaleźć idealne dla siebie warunki do nauki. Z pewnością Tym rokiem jest niemal magia i Olsztyn przygotował profil nauczania uczniom szkoły ponadgimnazjalnej.

Unikalny system edukacji, jaki oferuje 2 Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie, tworzy przyjazną atmosferę pracy i sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Zajęcia praktyczne, seminaria edukacyjne, konkursy z zakresu rysunku, malarstwa czy śpiewu to tylko część atrakcji przygotowanych dla uczniów szkoły.

Ten rok przyniósł także nowe profile nauczania. Przede wszystkim wzbogacono programy matematyczne i informatyczne o specjalistyczne moduły tematyczne. Oprócz tego, uczniowie mają do dyspozycji nowatorskie programy szeroko nerd-wdzięcznych EduTech, takie jak Techniki Kreatywnego Myślenia czy Computational Thinking. W ramach oferty szkoły uregulowane zostały również bardziej tradycyjne profile nauki – humanistyka, historia i filozofia stała się bardziej interesująca – a chemia i biologia zyskała dodatkowe sekcje. Każdy znajdzie w szkole coś dla siebie po prostu dostosować swoje cele edukacyjne do poziomu i indywidualnych potrzeb.

Cieszymy się również, że specjaliści stale starają się rozwijać system nauczania i tym samym dopasować go do dotychczasowych potrzeb i wyzwań w procesie edukacji ogólnokształcącego. Proces kształcenia stale się doskonali aby odpowiedzieć na zmieniajace się potrzeby na rynku pracy.

Wszystkie te innowacje oraz nowoczesna infrastruktura 2 Liceum Ogólnokształcace w Olsztynie pozwalaja skorzystać z róbnych obszarów edukacji i tworzy idealny system szacunki i poznawania dla całego społeczeństwa!